Zakonodaja

Direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Nedavno je prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) prinesla nova določila, ki zahtevajo večjo razširjenost energetske izkaznice stavbe v javnem sektorju, navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb, velik poudarek pa je tudi na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.
Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012). Čeprav so bile energetske izkaznice predpisane že s spremembo Energetskega zakona leta 2007, jih je novi energetski zakon (EZ-1), ki je stopil v veljavo 22.3.2014, podrobneje uredil. Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb. V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

 

Ne zamudite najnovejših informacij v povezavi z energetsko izkaznico!