Računska izkaznica

Računska energetska izkaznica se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. V računski energetski izkaznici se stavbo uvrsti v razred energetske učinkovitosti glede na letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe – Q(NH)/A(u) (kWh/m2a), in sicer:

razred A1 od 0 do vključno 10 kWh/m2a
razred A2 nad 10 do vključno 15 kWh/m2a
razred B1 nad 15 do vključno 25 kWh/m2a
razred B2 nad 25 do vključno 35 kWh/m2a
razred C nad 35 do vključno 60 kWh/m2a
razred D od 60 do vključno 105 kWh/m2a
razred E od 105 do vključno 150 kWh/m2a
razred F od 150 do vključno 210 kWh/m2a
razred G od 210 do 300 in več kWh/m2a

Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so:
letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m2a),
letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m2a),
letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a),
letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a).

Primer računske energetske izkaznice:

racunska energetska izkaznica 1racunska energetska izkaznica 2

racunska energetska izkaznica 3Primeri priporočil za stroškovno upravičene izboljšave energetske učinkovitosti stavbe, ki se priložijo k energetski izkaznici, razen v primeru najema stavbe in morajo biti v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike.

Priporočila so razdeljena na naslednja področja:

– ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja,

– ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov,

– ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije,

– organizacijski ukrepi.

priporočila za izboljšave energetske učinkovitosti

Ne zamudite najnovejših informacij v povezavi z energetsko izkaznico!