Izvzete stavbe

Stavbe, ki so izvzete iz certificiranja:
– stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine (stavbe razglašene za kulturni spomenik),
– stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
– industrijske stavbe in skladišča,
– nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
– enostavne in nezahtevne objekte,
– samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

                       factory8                 church4            castle8

Ne zamudite najnovejših informacij v povezavi z energetsko izkaznico!