O energetski izkaznici

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic:
1. RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA, ki se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe;
2. MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA, ki se določi na podlagi meritev rabe energije. Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

Pomembne informacije:

– Energetsko izkaznico izdelujejo neodvisni strokovnjaki na zahtevo stranke.
– Pri izdelavi je treba upoštevati metodologijo izračuna, ki jo opredeli Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.
– Veljavnost izkaznice je 10 let. Če se energetska učinkovitost stavbe spremeni, lahko stranka zaprosi za izdajo nove energetske izkaznice pred potekom 10 let.
– Posamezna stavba ali njen del ne more imeti dveh ali več veljavnih izkaznic (javna listina). V stavbah z več posameznimi deli se energetsko izkaznico izda za celotno stavbo. Energetsko izkaznico se lahko izda za posamezni del stavbe, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe. Če je energetska izkaznica izdana za celo stavbo in za posamezni del te stavbe, se za veljavno energetsko izkaznico upošteva energetska izkaznica, izdana za celotno stavbo.
– Energetska izkaznica mora vsebovati referenčne podatke, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Priložena morajo biti tudi priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen če gre za novozgrajene stavbe ali oddajo v najem.

Priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti so sestavni del energetske izkaznice za obstoječo stavbo, razen v primeru najema stavbe. Priporočila je treba podati v obliki generičnih priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike.  

Dodatek: Priporočila za stroškovno upravičene izboljšave energetske učinkovitosti stavbe, ki se priložijo k energetski izkaznici, razen v primeru najema stavbe in morajo biti v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike.

Ne zamudite najnovejših informacij v povezavi z energetsko izkaznico!