Računska ali merjena?

RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe in se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe oziroma, če neodvisni strokovnjak presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi.

MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA se določi na podlagi meritev rabe energije in se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

Obstoječe stavbe so tiste stavbe, ki so v uporabi vsaj 1 leto.

Če neodvisni strokovnjak presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi, se namesto merjene energetske izkaznice izda računska energetska izkaznica.

 

Primerjava: Računska vs merjena energetska izkaznica

Vrsta izkaznice Računska energetska izkaznica Merjena energetska izkaznica
Stavbe Novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe (tudi obstoječe nestanovanjske) Obstoječe nestanovanjske stavbe
Določitev energijskih kazalnikov Izračunani energijski kazalniki Meritev rabe energije
Celotna stavba ali del stavbe Celotna stavba ali del stavbe Celotna stavba ali del stavbe
Metodologija Tehnična smernica TSG SIST EN 15603:2008
Referenčna lokacija Da Ne
Energetski razred Da Ne
Priporočljivi ukrepi Da-nakup/prodaja/uporabno dovoljenje
Ne – najem
Da – nakup/prodaja

Ne – najem

Ne zamudite najnovejših informacij v povezavi z energetsko izkaznico!